Uttaket til NM og LM i kunstløp 2014 foreligger på følgende lenke:

Uttak NM/LM 2014

Sarpsborg Skøyteklubb gleder seg til å se løperne i Sarpsborg, og ønsker lykke til!!

Uttaket til LM/NM gjøres av Norges Skøyteforbund / Teknisk Kunstløp i henhold til NSF Spesielle Bestemmelser Kunstløp. Uttaket foretas innen 17.01.1014.

Her følger et utdrag av reglene. For komplette regler henvises til linken over.

NSFs spesielle bestemmelser – Kunstløp

§ 16. Mesterskapene i kunstløp, generelt
Norgesmesterskapet i kunstløp arrangeres for klassene senior og junior (menn og kvinner) (samt par og isdans). Landsmesterskap i kunstløp arrangeres for klassene Debs og Novice (gutter og jenter). Dispensasjoner i forbindelse med mesterskapene i kunstløp avgjøres av NSF/TK.

§ 17. Mesterskapene i kunstløp, regler
1. I Norgesmesterskapet for senior trekkes startrekkefølgen etter ISUs bestemmelser. Løpere som får delta skal ha oppnådd minimumsgrense mht. oppnådde poeng i minst ett stevne i høstsesongen før mesterskapet avvikles.
Tidligere bestått test kan ikke erstatte oppnådde poeng. Dersom en løper ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan løperen søke om dispensasjon. Foregående sesongs resultater vil da bli vurdert. NSF/TK kunstløp tar i god tid – senest 2 uker før mesterskapet – ut de løpere som får delta.

Hvis det i et Norgesmesterskap ikke starter flere enn 3 løpere, må en for å bli Norgesmester oppnå følgende poengsummer:

Kvinner: Total score på minimum 81 poeng
Menn: Total score på minimum 96 poeng

Minimumsgrense mht. oppnådde poeng for å delta i NM:
Kvinner: Total score på minimum 66 poeng
Menn: Total score på minimum 69 poeng

2. I Norgesmesterskapet for junior trekkes startrekkefølgen etter ISUs bestemmelser. Løpere som får delta skal ha oppnådd minimumsgrense mht. oppnådde poeng i minst ett stevne i høstsesongen før mesterskapet avvikles. Tidligere bestått test kan ikke erstatte oppnådde poeng. Dersom en løper ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan løperen søke om dispensasjon. Foregående sesongs resultater vil da bli vurdert.

NSF/TK tar i god tid – senest 2 uker før mesterskapet – ut de løpere som får delta. Hvis det i et Norgesmesterskap for junior ikke starter flere enn 3 løpere må en for å bli Norgesmester oppnå følgende poengsummer:

Kvinner: Total score på minimum 76 poeng
Menn: Total score på minimum 86 poeng
Minimumsgrense mht. oppnådde poeng for å delta i NM:
Kvinner: Total score på minimum 59 poeng
Menn: Total score på minimum 62 poeng

3. I landsmesterskapet for Novice og Debs trekkes startrekkefølgen etter ISUs bestemmelser. Løperne går kortprogram og friløp. Kun de løpere som har oppnådd minimumsgrense mht. oppnådde poeng i minst ett stevne i høstsesongen før mesterskapet avvikles får delta. Tidligere bestått test kan ikke erstatte oppnådde poeng. Dersom en løper ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet dokumentert sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan løperen søke om dispensasjon. Foregående sesongs resultater vil da bli vurdert. Hver klubb får delta med 1 løper som har oppnådd minimumsgrensen. De resterende plassene fylles opp på bakgrunn av poeng, uavhengig av klubb. NSF/TK foretar den endelige godkjenning av hvilke løpere som får delta i landsmesterskapet inntil et totalt deltakerantall på 18.

Det vil lages en reserveliste ved uttaket til LM. Ved forfall/sykdom hos de uttatte løpere vil klassen fylles opp fra reservelisten inntil kl.18.00 den siste tirsdag forut for mesterskapets start.